Projecten

Custom Built Machinery B.V.

onderhoud Behoudens de produkten die door Custom Built Machinery B.V. zijn geleverd, wordt ook onderhoud verricht aan producten welke door collegabedrijven zijn geleverd.

Bijvoorbeeld rampalen, elektraputten en cameramasten.
Dit onderhoud wordt bijvoorbeeld verricht bij:

  • Rabobank in Best
  • CZ Verzekeringen
  • Logica CMG
  • Pink Roccade